Om klubben

Bli medlem!


Vil du bli medlem av Haldenstøverklubben?

Valpekjøpere får det første året gratis.Som regel  meldes man automatisk inn av oppdretter.


Klubben tar gjerne imot andre medlemmer også:

Klubbmedlem kr 250,- Familiemedlemskap kr   350,-  Kontakt klubbens kasserer dersom du vil bli medlem i Haldenstøverklubben.Støtt Haldenstøverklubben med din Grasrotandel i forbindelse med spill på Norsk Tipping.

Dette kan du be om hos din kommisjonær, eller sende SMS:

"Grasrotandelen 912531392" til 2020.

Klubbens historie


    Klubben 1982-2000Men etterhvert har også alle de andre rasene dannet sine egne raseklubber og samarbeidet med Norske Harehundklubbers Forbund fungerer meget godt. Interimstyret hadde tydelig gjort en god jobb da de hadde tilskrevet alle haldenstøvereiere og vervet hele 52 medlemmer til klubben. Og av disse møtte 32 stk. med sine hunder til den første mønstringen på Bogstad Camping den 17. april 1983.

Etter mønstingen møttes deltakerene på Bogstad Kro for konstituering av klubben, og man ble der enige om at hovedformålet med klubben skal være: "Å ivareta rasen, arbeidefor rasens utvikling, kvalitativt og kvantitativt, og at klubben skal avholde en årlig mønstring, samt å sørge for god kontakt med alle eiere av haldenstøver." Klubbens første valgte styre fokk denne sammensetning:


Formann: Arthur Lunde

Sekretær: Alfred Bogen

Styremedlemmer: Oddvar Nylende, Bjørn Ulricksen og Otto Martin Tollefsen

Varamann: Harald Langerud


Klubbens første ordinære årsmøte ble avsluttet ved at Oscar H. Nylende, kjent som haldenstøverens far, ble utnevnt til æresmedlem og livsvarig medlem av Haldenstøverklubben. Følgende personer har hatt formannsvervet i klubben denne perioden:

1983-1987: Arthur Lunde

1987-1990: Otto Martin Tollefsen

1990-1993: Erik Ringli

1993-1996: Jan Werner Monrad

1996-2000: Hjalmar Hersjehagen


Medlemstallet var på stiftelsesdatoen 52 stk., og pr. 31/12-1999 63 stk. Dette viser en stabil medlemsmasse, og at vi har enorm oppslutning til vår klubb når man sammenligner med antall haldenstøvere. Når medlemsmassen ligger stabil, så vitner dette også om liten økning av haldenstøvere, og det er trist å registrer at det ikke blir født flere valpekull i dag enn det ble gjort på 80-tallet.

Haldenstøverklubben har i alle år hatt et nært samarbeide med avlsrådet, noe som har vært nyttig for å bevare det gode eksteriøret på Haldenstøveren, og for å illustrere at nivået er like bra som tidligere, kan nevnes at av de 32 frammøtte på mønstringen i 1983, ble det utdelt 25 stk. 1. premier, 5 stk. 2. premier og 2 stk. 3. premier. På mønstringen på Jessheim i 1995 deltok 13 hunder, og av disse fikk 12 stk. 1. premie, og 1 stk. 2. premie. Gaisa tilhørende Erling Rønningen kåret til utstillingen vakreste hund


De senere år det vært en liten kjerne av medlemmene som har vært flinke til å melde sine hunder på jaktprøver. Disse har bidratt til å vise at selv en liten rase har individer som kan nå helt til topps. EM for drivende hunder i Finland i 1995 som resulterte med 3. premie og beste norske hund til Jaro og eier Arne Nikkerud, er en god indikasjon på dette.

I 1994 hadde styret utarbeidet nye vedtekter for Haldenstøverklubben, og disse ble vedtatt på årsmøtet som ble holdt på Hokksund Båt og Camping 28. mai 1994.

Når man leser gamle protokoller og korrespondanse i klubben, kan man saktens undres om man har kommet noe lenger. Hovedproblemet var den gang som nå at det avles for få valpekull, og at vi ikke er flinke nok til å delta med våre hunder på jaktprøver. Dette er det kun oss som kan gjøre noe med, og derfor må alle benytte enhver anledning til å synliggjøre rasen som jakthund, og også framheve de andre gode egenskapene som haldenstøveren har:

"Sitt gode lynne, sykdomsfrie individer og gode eksteriør."

Da som nå var ønsket at man kommende år fikk fremgang for de norske harehundrasene, slik at det blir et naturlig valg å velge norsk når vi skal velge harehund.


2000- og fremover


Klubbens formenn i perioden har vært:

2000 -  2004 Trond Nylende

2004 -  2006 Otto Martin Tollefsen

2006 -  2007 Bjørn Tore Halvorsen

2007 - 2009 Ove Krogh

2009 - 2010 Stian Aas

2010 - 2014 Knut Johan Hoel

2014 - 2016  Raymond Bråten

2016 - 2017 Knut Johan Hoel (nestleder)

2017-          Caroline Backman


Klubbens 30 års jubileumsberetning kan leses her:

https://www.yumpu.com/no/document/view/19939223/lastes-ned-haldenstverklubben/3Den 3. august 1982 møttes, etter initiativ fra Avlsrådet for haldenstøver, noen oppdrettere og eiere av haldenstøvere for å diskutere hva som kunne gjøres for ytterligere å spre rasen, og sikre dens eksistens. Avlsrådet mente at de ikke fikk den støtten de ønsket fra de organisasjoner som de var tilknyttet, og ønsket derfor å starte en Haldenstøverklubb. De fremmøtte besluttet å stifte klubben, og det ble valgt et interimstyre som bestod av følgende personer: Bjørn Ulrichsen, Arthur Lunde og Alfred Bogen. Dette interimstyret fikk som mandat å arrangere en mønstring, og å avholde en konstituerende generalforsamling.

Haldenstøverklubben var tidlig ute med å danne sin egen raseklubb, noe som ikke falt alle like lett for brystet. I september 1982 ble det til interimstyret sendt et brev fra Østfold Harehundklubb, hvor de stilte seg kritiske til dannelsen av spesialklubber. Det ble bemerket følgende: "Oppspalting i spesialklubber for hver enkelt støverrase synes meget beklagelig."

Godseier Anker