Konkurranser

Bli medlem!


Vil du bli medlem av Haldenstøverklubben?

Valpekjøpere får det første året gratis.Som regel  meldes man automatisk inn av oppdretter.


Klubben tar gjerne imot andre medlemmer også:

Klubbmedlem kr 250,- Familiemedlemskap kr   350,-  Kontakt klubbens kasserer dersom du vil bli medlem i Haldenstøverklubben.Støtt Haldenstøverklubben med din Grasrotandel i forbindelse med spill på Norsk Tipping.

Dette kan du be om hos din kommisjonær, eller sende SMS:

"Grasrotandelen 912531392" til 2020.

Årskonkurranser


Kåring av ”Årets Haldenstøver”,  "Årets unghund", "Årets revehund" og "Oppdretterpokalen" skjer på Haldenstøverklubbens årsmøte med grunnlag i oppnådde resultater på jaktprøver og utstilling.

Kåringen startet i 1997 for årets hund,og i 2000 for årets unghund. Hunder yngre enn 24 mnd. deltar i kåringen av ”Årets unghund”.

Oppdretterpokalen ble satt opp av Henrik Jordalen, og første gang utdelt i 2009.

"Årets revehund" ble bestemt på årsmøte 2013, slik at kåringen startet i 2014.


Poengsetting for "Årets hund", "Årets unghund",og "Oppdretterpokalen":

Årets hund: Maksimalt 4 resultater er tellende, hvorav maksimalt ett resultat kan være fra utstilling.

For unghunder er maksimalt 2 resultater tellende, og ett av disse må være fra jaktprøve.

For oppdretterpokalen må minst ett resultat være fra jaktprøve.


Bare ett resultat fra hvert arrangement er tellende.

For jaktprøveresultater og utstillinger benyttes resultatet i kalenderåret.

Resultatene må være oppnådd i Norden.

Ved poenglikhet går yngre hunder foran eldre.

Eieren må være medlem av Haldenstøverklubben.


Poengberegning skjer ut fra følgende skalaer :


Jaktprøver :

NM-vinner 250 p

2.plass NM 175 p

3.plass NM 150 p

4.plass NM 125 p

5. plass NM 115 p


Nordisk vinner: 250 p

2. plass nordisk: 175 p

3.plass nordisk: 150 p

4. plass nordisk 125 p

5. plass nordisk 115 p


DM-vinner 80 p

2.plass DM 75 p

3.plass DM 70 p

4. plass DM 65 p


Prøvevinner terminfestet prøve: 25 p

1. EP 50 p

2. EP 40 p

3. EP 30 p

1. ÅP 20 p

2. ÅP 15 p

3. ÅP 10 p

RR 15 p


Utstillinger:

BIG, BIS 20 p

BIR,BIM 18 p

CK/CERT 15 p

Excellent 10 p

Very Good 5 p

Good 2 p