Utstillingsresultater

Utstillingsresultater

 

 

Her har du som medlem mulighet til å skryte litt av oppnådde resultater!

Send inn resultater og bilder til webmaster pr. epost.

 

Premiedefinisjoner:

CK/CERT: Helt igjennom typisk, og i alt vesentlig riktig bygget hund, med så tydelige fortrinn og så uvesentlige feil at dommeren finner den å være av championkvalitet.

Excellent: Hund som i all vesentlighet tilsvarer rasens standard og som presenteres i utmerket kondisjon, viser et harmonisk, velbalansert temperament, holder utmerket klasse og har utmerket helhet. Hundens utmerkete kvaliteter i forhold til raseidealet tillater at dommeren kan se bort fra mindre detaljfeil. Hunden må ha tydelig kjønnspreg.

Very good: Hund som godt tilsvarer rasens standard, som er velbalansert og i god kondisjon. Mindre feil kan tolereres, men ingen som negativt påvirker helhetsinntrykket. Denne premieringen gis kun til hund av meget god kvalitet.

Good: Hund som tilsvarer rasens standard og hvis eksteriøre feil er av mindre fremtredende karakter.

Sufficient: Hund som tilsvarer rasens standard, men som ikke har rasens alle karakterisktiske preg eller har bristende fysisk kondisjon.

 

 

Resultater fra 2017:

 

Norsk kennel klub, Kristiansand 18.03.17. Dommer: Göran Bodegård.

NO32753/11 Starlight express, Anja G. Corneliussen. Exc CHK 1.CHKK, Cert, CK, 1BHK, BIR, CACIB.

NO46007/16 Lotte av Røvær, Håmund Brochmann. G. JK.

 

Vindelen, Sverige.25.03.17. Dommer: Ulrika Pettersson Lindgren.

NO45820/16 Geitmyras Ella, Marcus Nyström. Ecx,BIR, BIG 4.

 

Hedmark Harehundklubb 01.04.17. Dommer Bjørn Roald.

NO45821/16 Geitmyras Luna, Cecilie Fuhr. G. JK.

 

Norsk Harehundklubb 29.04.17. Dommer: Elisabeth Aune Moseby.

NO45819/16 Geitmyras Alma, Caroline Backman/Joakim Larsen. VG.JK, 1.JKK

NO43628/14 Tio, Bekim Sekiraqa. Exc AK, 1.AKK, CK, 1.BHK, BIR, 2BIS.

 

Sørlandet Harehundklubb 30.04.17. Dommer: Per Harald Sivesind.

NO50384/15 Sara, Jan Willy Halvorsen. Exc BK, 1.BKK, CK, CERT, 1.BTK, BIR

 

Romerike Harehundklubb 06.05.18. Dommer: Arnstein Hagen.

NO55628/14 Silva, Knut Johan Hoel. Exc AK, 1.AKK, CK, 1.BTK, BIR, 4BIS.

NO49572/09 Tim, Tom Hansen. Exc BK, 1.BKK, CK, 1.BHK, BIM.

NO45816/16 Geitmyras Reodor, Kjetil Engebretsen. VG JK, 1.JKK.

 

Gudbrandsdal Harehundklubb 07.05.17. Dommer: Anne-Marit Olsen.

NO50384/15 Sara, Jan-Willy Halvorsen. Exc BK, 1.BKK, CK, CERT, 1.BTK, BIR.

 

Hedmark Harehundklubb 20.05.17. Dommer: Niels Brandstrup.

NO50678/15 Slevika´s Zorro, Morten og Rune Strøm. Exc UK, 1.UKK, CK, 1BHK, BIR, BIS4.

NO45819/16 Geitmyra´s Alma, Caroline Backman/Joakim Larsen. VG JK, 1.JKK.

NO50386/15 Lisa II, Lars M Snopestad. VG UK, 2.UKK.

NO50683/15 Melbytoppen´s Raya, Per Engen. VG UK. 1.UKK.

NO43631/14 Tesla, Inger Randi I Kleven. VG AK, 2.AKK.

NO49674/10 Gaia, Inger Randi I Kleven. Ecx AK, 1.AKK.

NO50384/15 Sara, Jan-Willy Halvorsen. Ecx BK, 1BKK.

 

Lycksele, Sverige 25.05.17

NO45820/16 Geitmyras Ella, Marcus Nyström. Exc, CK, BIR.

 

Østfold Harehundklubb 28.05.17. Dommer John Smedbakken.

NO50678/15 Slevika´s Zorro, Morten og Rune Strøm. Exc UK, 1.UKK, CK, 1.BHK, BIR, BIS.

 

Vestlandets Harehundklubb 04.06.17. Dommer Lars Omdal.

NO33381/11 Frodes Lissie, Thorleif Thorsen. Exc AK, 1AKK.

NO46006/16 Elsa av Røvær, Thorleif Thorsen. Exc JK, 1JKK.

 

Vestfold Harehundklubb 04.06.17. Dommer Bjørn Roald.

NO50384/15 Sara, Jan Willy Halvorsen. Exc BK, 1.BKK.

 

Gumboda, Sverige 01.07.17.

NO45820/16 Geitmyra´s Ella, Marcus Nyström. Ecx, CK, BIR.

 

Østerdals harehundklubb 08.07.17. Dommer Per Harald Sivesind.

NO45817/16 Geitmyra´s Halltor, Lars Helge Mølslett. Exc JK, CK, BIR.

 

Båstad GFF 06.08.17. Dommer Eva Jönsson.

NO43633/14 Inga, Raymond og Synne Bråten. Exc AK, 1.AKK, CK, 1.BTK, BIM.

NO43893/13 Storm, Roy-Steinar Larsen. Exc AK, 1AAK, CK, 1.BHK, BIR.

NO50680/15 Ludo, Tore Jansen. G AK.

NO52292/11 Storm, Birger Grønstad. VG BK, 1.BKK.

 

Aust-agder harehundklubb 12.08.17. Dommer Jan Myrvold.

NO50384/15 Sara, Jan Willy Halvorsen. Exc BK, 1.BKK, CK, CERT, 1.BTK, BIM. Norsk utstillings champion.

NO52336/11 Boris, Jan Willy Halvorsen. Exc CHK, 1.CHKK, CK, 1.BHK, BIR.

 

Norges jeger og fiskeforbund, Prestøya. 12.08.17. Dommer Trygve Heyerdahl.

NO52339/11 Pan, Dan Kenneth Kirkerud. Exc AK, 1.AKK.

NO50684/15 Kira, Chris Bucher. VG AK.

 

Norsk kennel klub, Lillehammer. 19.08.17. Dommer John Smedbakken.

NO52292/11 Storm, Birger Grønstad. Exc BK, 1.BKK, CK, 1BHK, CACIB, BIR.

 

Resultater fra 2016:

 

NKK Kristiansand 12.-13.01.16:

Dommer: Oscar W. Nilsen:

Tessa/Arnt Peder Næss: Exc.BK 1.BKK CK, CERT 1.BTK BIR,CACIB og 2.beste norske rase

 

Norsk Harehundklubb 09.04.16 Dommer: Elisabeth Aune Moseby.

NO32753/11 Starlight Express, Anja Gylder Corneliussen. Exc.CHK 1.CHKK

NO49572/09 Tim, Tom Hansen. Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BHK BIR 2.BIS

 

Norsk Kennel Klub, Bergen. 16.04.16. Dommer: Annika Ulltveit-Moe.

NO32753/11 Starlight Express, Anja Gylder Corneliussen Exc.CHK 1.CHKK CK 1.BHK Cacib

 

Gudbrandsdal harehundklubb 24.04.16. Dommer: Oscar W. NIlssen.

No5349/13 Storm, Erling Rønningen. Exc.BK 1.BKK

 

Hadeland Harehundklubb. 05.05.16. Dommer: Bjørn Roald.

NO49572/09 Tim, Tom Hansen. Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BHK BIR BIS

 

Norsk Kennel Klub, Ålesund. 07.05.16. Dommer: Wera Hübenthal

NO55625/14 Cox, Irene Stølan. Exc.AK 1.AKK CK 1.BHK Cacib BIR. Beste norske rase.

 

Hedmark Harehundklubb. 21.05.16. Dommer: Arnstein Hagen.

NO49572/09 Tim, Tom Hansen. Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BHK BIR 3.BIS

No5349/13 Storm, Erling Rønningen. Exc.BK 2.BKK, CK, 2.BHK

 

Vestfold Harehundklubb. 22.05.16. Dommer: Aase Jakobsen.

NO43632/14 RR Tessa. Peder Arnt Næss. Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BTK BIR

 

Värmlands stövarklubb, Gräsmark 22.05.16 Dommer: Oscar W Nilssen

NO47895/11 NUCH NJCH Monty, Caroline Olsson. Svensk utstillingschampion. 3.BIS.

 

Trøndelag Harehundklubb 29.05.16. Dommer: Lars Omdal.

NO50678/15 Slevikas Zorro, Morten Strøm. Exc.JK 1.JKK

NO49577/09 Santo, Odd Kristiansen. VG.AK 1.AKK

NO47558/14 Gravabekken's CS Glunt, Bjørn Skjerven. VG.BK 1.BKK

NO47895/11 N.SE.UCH NJCH Monty Caroline Olsson. Exc.CHK 1.CHKK

NO50683/15 Melbytoppens Raya. Per Engen. VG.JK 1.JKK

NO43631/14 Tesla. Inger Randi Kleven. Exc.UK. 2.UKK

NO43633/14 EUJW-15 NJV-15 NV-15 Inga. Raymond Bråten. Exc.UK 1.UKK CK 1.BTK BIR

NO43630/14 Nala. Line Merete Svarthe. VG.UK 4.UKK

NO55628/14 Silva. Knut-Johan Hoel. Exc.UK 3.UKK

NO43897/13 Haldis. Svein Ivar Larsen. Exc.AK 2.AKK

NO49674/10 Gaia. Inger Randi Kleven. Exc.AK 1.AKK CK 2.BTK

 

Norsk Kennel Klub, Drammen 04.06.16 Dommer: Tore Reistad.

NO32753/11 Starlight Express. Anja G. Corneliussen. Exc.CHK 1.CHKK

 

Østfold Harehundklubb 11.06.16: Dommer: Eva Jönsson.

NO50386/15 Lisa II. Exc.JK 1.JKK

 

Hedmark Harehundklubb 25.06.16. Dommer: Per Harald Sivesind.

NO52339/11 Pan. Dan Kenneth Kirkerud. VG.AK 1.AKK

 

Østerdalen Harehundklubb 09.07.2016: Dommer: John Smedbakken.

NO53493/13 Storm, Erling Rønningen. Exc.BK 1.BKK CK CERT 1.BHK BIR.

NO50684/15 Kira, Chris Bucher. VG.JK 1.JKK

 

Vestoppland HHK. 07.08.16 Dommer: Trygve Heyerdahl.

NO53493/13 Storm, Erling Rønningen.Exc, BK 1, BKK.

NO50681/15 Aiko, Atle Strandbakke. VG, JK 1, JKK.

 

Båstad GJFF. 07.08.16. Dommer: Eli-Marie Klepp

NO43628/14 Tio, Bekim Sekiraqa, Exc.AK 1.AKK CK 1.BHK BIM

NO50385/15 Mira, Remy Bengtsen, VG.JK 1.JKK

NO43633/14 Inga, Raymond Bråten, Exc.AK 1.AKK CK 1.BTK BIR 4.BIG

 

NJFF, Prestøya. 13.08.16 Dommer: Jan Myrvold.

NO53493/13 Storm, Erling Rønningen. Exc, BK 1, BKK, CK, CERT, 1 BHK, BIR

 

Aust agder HHK 20.08.16. Dommer: Per Harald Sivesind.

NO43632/14 Tessa, Peder Arnt Næs.Exc, BK 1, BKK, CK, CERT, 1.BTK, BIR, BIS 3

NO52336/11 Boris, Jan Willy Halvorsen. Exc, CHK 1, CHKK, CK, 1 BHK, BIM

NO50384/15 Sara, Jan Willy Halvorsen. Exc, JK1, JKK, CK, 2 BTK.

 

Norsk Kennel klub Harstad 01.10.16. Dommer: Elin Normannseth.

NO52338/11 Sjakk., Øyvind Larsen VG.

 

Norsk kennel klub, Lillestrøm 19-20.11.16 Dommer: Leif Ragnar Hjort.

NO43897/13 Haldis, Svein Ivar Larsen. Exc, CK, 1.BTK, CERT, CACIB, BIR. Norsk vinner 2016.

NO32753/11 Starlight express, Anja Gylder Corneliussen. Exc, 1BHK, CK, BIM, CACIB. Norsk vinner 2016.

NO43633/14 Inga, Raymond Bråten. Exc, CK, 2BTK, RES. CACIB.

 

Lillehammer og omegns JFF 12.11.16. Dommer: Anne Livø Buvik.

NO45821/16 Geitmyras Luna. Cecilie Fuhr. BIR valp.

 

Stockholms kennelklubb 02.12.16

NO53499/13 Krøsa Maija. Jan Arne Haugom. BIR, CERT, CACIB, INT UCH

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem!

 

Vil du bli medlem av Haldenstøverklubben?

Valpekjøpere får det første året gratis.Som regel meldes man automatisk inn av oppdretter.

 

Klubben tar gjerne imot andre medlemmer også:

Klubbmedlem kr 250,- Familiemedlemskap kr 350,- Beløpet innbetales konto 0530 37 50551

 

 

Støtt Haldenstøverklubben med din Grasrotandel i forbindelse med spill på Norsk Tipping.

Dette kan du be om hos din kommisjonær, eller sende SMS:

"Grasrotandelen 912531392" til 2020.