Oppdretterpokalen

Bli medlem!

 

Vil du bli medlem av Haldenstøverklubben?

Valpekjøpere får det første året gratis.Som regel meldes man automatisk inn av oppdretter.

 

Klubben tar gjerne imot andre medlemmer også:

Klubbmedlem kr 250,- Familiemedlemskap kr 350,- Beløpet innbetales konto 0530 37 50551

 

 

Støtt Haldenstøverklubben med din Grasrotandel i forbindelse med spill på Norsk Tipping.

Dette kan du be om hos din kommisjonær, eller sende SMS:

"Grasrotandelen 912531392" til 2020.

Oppdretterpokalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017: Årets oppdretter - Lars Snopestad

 

Oppdretterpokalen er en vandrepokal gitt av Henrik Jordalen, Vik i Sogn, og tildeles den oppdretter som etter disse statutter er blitt kåret til "Årets Oppdretter". For å få pokalen til odel og eie, må denne vinnes 3 ganger.

 

Poengtildelingen omfatter hunder som fra en og samme oppdretter har oppnådd premiering på jaktprøver og utstilling.

For jaktprøver benyttes jaktprøvesesongen (10.09 - 31.03) og for utstillinger benyttes kalenderåret.

 

De 4 beste resultater for hver hund er tellende, dette kan være både fra jaktprøver og utstillinger, men minst ett av resultatene må være fra jaktprøve. For hver utstilling er kun det resultat som gir høyest poeng tellende.

 

Poeng oppnådd for hver enkelt av hundene slås sammen til en totalsum, som da utgjør grunnlaget for kåring av den oppdretteren som har gjort seg fortjent til tittel som "Årets Oppdretter".

 

Avlsrådet foretar poengberegningen og innstiller til "Årets Oppdretter" i forbindelse med Haldenstøverklubbens årlige samling. Oppdretterpokalen ble første gang delt ut i 2010.

 

2017. Lars Snopestad. Fikk med det pokalen til odel og eie.

2016: Lars Snopestad.

2015: Lars Snopestad.

2014: Lars Snopestad. Fikk med det tre "napp" og fikk pokalen til odel og eie.

2013: Lars Snopestad

2012: Lars Snopestad

2011: Knut Johan Hoel

2010: Knut Johan Hoel

2009: Bjørn Tore Halvorsen